+420 739 661 286 aneta@zdravinamiru.cz

DIETA NA VYLOUČENÍ NEGATIVITY

       Vnější vlivy náš často přímo i nepřímo ovlivňují, pronikají do našeho srdce, mysli, i duše. Negativní a nezdravé myšlení může být nakažlivé stejně tak jako infekční nemoc. Pokud nás dlouhodobě obklopují negativní lidé, začneme vnímat svět podobně jako oni, jejich těžká energie nás stahuje dolů. Zahájíme-li dietu s vyloučením negativity, zjistíme, kolik negativních podnětů do sebe normálně v běžném životě absorbujete. Mezi bonusy této diety patří zvýšení sebevědomí a sebehodnoty, zmírnění strachů a obav, zlepšení vztahů, lehkost bytí a pocit štěstí. Čím více budeme dietu dodržovat, tím rychleji a efektivněji dosáhneme pozitivních výsledků 🙂

Návod – držte minimálně 1 týden (ideálně doživotně 🙂)

 • Zdržte se jakéhokoliv kontaktu s negativními informacemi ve sdělovacích prostředcích: nezapínejte televizi, nečtěte denní tisk a časopisy, neposlouchejte rádio…
 • Nesledujte filmy a nečtěte knihy, kde „život stojí za bačkoru“, kde jsou špatné vztahy nebo kde se zabíjí, válčí…
 • Neposlouchejte, nečtěte informace, které se zabývají politikou, hospodářskou krizí, volbami, nespokojeností či klamáním spotřebitelů….
 • Omezte styk s negativními lidmi
 • Pokud je obtížné se vyhnout negativnímu partnerovi, kolegovi…negativní vztah vzniká oboustrannou dohodou, věřte, že částečně reagují na Vaše chování…jděte do srdce a za každých okolností jim vysílejte lásku a hřejivé signály ze srdce.
 • Vyhýbejte se lidem, kteří vynášení soudy, posuzují, hodnotí, jsou negativní a kriticky zaměření
 • Minimálně týden se zkuste vyhýbat společnosti a telefonátům, neboť Vaše duše potřebuje být na nějaký čas z dosahu jejich negativního vlivu
 • Pozorujte své myšlenky a ty negativní nechte odejít, nahraďte je myšlenkami hezkými, pozitivními, vysílejte myšlenky lásky, optimismu a úspěchu
 • Nestěžujte si, nekritizujte, neposuzujte, nezošklivujte si cokoliv nebo kohokoliv, nedrbejte! 🙂
 • Hlídejte a važte slova, vynechejte slova negativní, pesimistická, zažité výroky…
 • Díky dietě negativity budete vyzařovat radost a bude se pomalu měnit i Vaše okolí 🙂

Sledujte, jak se zvyšuje Vaše energie, jaké máte pocity, emoce…jak na Vás působí absence negativity? Postupně nabudete sebevědomí, budete sílit, získávat sebeúctu, Vaše vztahy se buď uzdraví, nebo se přirozeně vytratí a Vy bez problémů přijmete všechny tyto změny, protože budete vědět, že je vše v pořádku.

Malý test na závěr: po týdnu (čím delší dobu vydržíte, tím lépe) se zkuste podívat na zprávy z médií, poslechněte si negativního člověka…a sledujte, co to ve Vás vyvolává…sledujte své emoce, myšlenky, svůj dech a pocity na těle….

Mějte krásný podzim a nebuďte negativní 🙂

Aneta Polívková

Share This