+420 739 661 286 aneta@zdravinamiru.cz

Jak probíhá odblokování

Abychom vypátrali původní příčinu a odstranili bloky způsobující špatný psychický či fyzický stav v přítomnosti pomocí kineziologie, provádíme tzv. odblokování.

Mozek si uchovává všechny zážitky od narození až po současnost. Lidská mysl ovšem má tendenci nepříjemné zážitky „vytěsňovat“. To znamená, že se snažíme moc nepříjemné zážitky nevnímat a co nejdříve je zapomenout. To se nám však díky buněčné paměti nikdy nemůže podařit. Proto nás negativně ovlivňují i zážitky, které jsme již dávno zapomněli, ale v podvědomí na nás stále „útočí“.

Prostřednictvím svalového testu (přes svaly na rukách) mohu zpětně vyhledat a přesně vytestovat prožitá traumata z našeho života. Pochopíme, jak nás zažité vzorce chování ovlivňují v současnosti a pomocí jednoduchých korekcí je dáme do pořádku tak, aby nás již dále nezatěžovaly a nepředávali jsme je dál na naše děti a vnoučata. Kineziologické odblokování je jemná metoda, která probíhá při vědomí klienta a on sám si celý proces řídí tak, jak mu dovoluje jeho vědomí.

Kineziologie nás vede k hlubokému pochopení, a tím i k odstranění energetických uzlů a díky tomu psychika i tělo dostává svou vlastní energii a samoléčebnou schopnost. Díky kineziologii můžeme na sebe i svůj život prohlédnout v širších souvislostech a díky pochopení již neopakovat chyby v dalším životě.

„Kde chybí energie, vzniká bolest a následně nemoc.“

Kineziologie nepracuje s problémem, ale s negativními emocemi, které způsobily jejich vznik. To znamená, že každý člověk, jenž je nositelem vlastních problémů, je i zdrojem jejich řešení, pokud je ochoten spolupracovat a má opravdovou touhu se problému zbavit.

Pomocí kineziologie můžeme mít šťastnější život my, naše děti i naše další pokolení.

Share This