+420 739 661 286 aneta@zdravinamiru.cz

Pokyny před vyšetřením, průběh vyšetření

 

Vyšetření

Vyšetření se skládá ze vstupní analýzy živé kapky krve v temném poli mikroskopu (cca 30 minut) a následného vysvětlení problémů, poradenství ve výživě a detoxikaci. Celkový čas je přibližně 90 minut.

Vysvětlím Vám, co ve Vaší krvi není v pořádku a jaké mohou mít tyto odchylky dopad na Vaše zdraví. Následně vypracuji zprávu s popisem nalezených struktur a vhodným doporučením ke změnám. Součástí vyšetření je výživové poradenství, detoxikace, odkyselení a přírodní suplementace dle aktuálního stavu zdraví.

Kontrolní vyšetření se provádí nejdříve za 1 až 2 měsíce, kdy máte možnost vidět změny ve své krvi, které nastaly po doporučených úpravách životního stylu.

Jednou z výhod analýzy z živé kapky krve je, že pacient i běžným okem dokáže identifikovat nestandardní útvar v krvi a v průběhu čistění organismu a dalších kontrol sám vidí výsledky, zlepšení a návrat k normálu. A právě zdravá krev je odraz zdraví celého těla.

Vyšetření doporučuji provádět pravidelně zejména jako prevenci, jelikož je možné dlouho dopředu odhalit počínající i závažné stavy – náhlé cévní příhody, poškození jater, degenerativní onemocnění včetně rakoviny, poruchy imunity… Lze také odhalit nemoci, o kterých lidé nemají ani tušení, že by je mohli mít a způsobovat jim potíže.

 

Share This
PHP 7.3.16 - phpinfo()
PHP logo

PHP Version 7.3.16

System Linux hostarcha.semtix.cz 3.10.0-1062.18.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Mar 17 23:49:17 UTC 2020 x86_64
Build Date Mar 17 2020 10:18:38
Server API Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support enabled
Configuration File (php.ini) Path /etc
Loaded Configuration File /etc/php.ini
Scan this dir for additional .ini files /etc/php-zts.d
Additional .ini files parsed /etc/php-zts.d/10-opcache.ini, /etc/php-zts.d/20-bcmath.ini, /etc/php-zts.d/20-bz2.ini, /etc/php-zts.d/20-calendar.ini, /etc/php-zts.d/20-ctype.ini, /etc/php-zts.d/20-curl.ini, /etc/php-zts.d/20-dom.ini, /etc/php-zts.d/20-exif.ini, /etc/php-zts.d/20-fileinfo.ini, /etc/php-zts.d/20-ftp.ini, /etc/php-zts.d/20-gd.ini, /etc/php-zts.d/20-gettext.ini, /etc/php-zts.d/20-iconv.ini, /etc/php-zts.d/20-intl.ini, /etc/php-zts.d/20-json.ini, /etc/php-zts.d/20-mbstring.ini, /etc/php-zts.d/20-mysqlnd.ini, /etc/php-zts.d/20-pdo.ini, /etc/php-zts.d/20-phar.ini, /etc/php-zts.d/20-simplexml.ini, /etc/php-zts.d/20-soap.ini, /etc/php-zts.d/20-sockets.ini, /etc/php-zts.d/20-sqlite3.ini, /etc/php-zts.d/20-tokenizer.ini, /etc/php-zts.d/20-xml.ini, /etc/php-zts.d/20-xmlwriter.ini, /etc/php-zts.d/20-xsl.ini, /etc/php-zts.d/30-mcrypt.ini, /etc/php-zts.d/30-mysqli.ini, /etc/php-zts.d/30-pdo_mysql.ini, /etc/php-zts.d/30-pdo_sqlite.ini, /etc/php-zts.d/30-wddx.ini, /etc/php-zts.d/30-xmlreader.ini, /etc/php-zts.d/40-apcu.ini, /etc/php-zts.d/40-geoip.ini, /etc/php-zts.d/40-igbinary.ini, /etc/php-zts.d/40-imagick.ini, /etc/php-zts.d/40-msgpack.ini, /etc/php-zts.d/40-zip.ini, /etc/php-zts.d/50-memcached.ini
PHP API 20180731
PHP Extension 20180731
Zend Extension 320180731
Zend Extension Build API320180731,TS
PHP Extension Build API20180731,TS
Debug Build no
Thread Safety enabled
Thread API POSIX Threads
Zend Signal Handling enabled
Zend Memory Manager enabled
Zend Multibyte Support provided by mbstring
IPv6 Support enabled
DTrace Support available, disabled
Registered PHP Streamshttps, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, compress.bzip2, phar, zip
Registered Stream Socket Transportstcp, udp, unix, udg, ssl, sslv3, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2
Registered Stream Filterszlib.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk, bzip2.*, convert.iconv.*, mcrypt.*, mdecrypt.*
Zend logo This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v3.3.16, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.3.16, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

Configuration

apache2handler

Apache Version Apache/2.4.43 (codeit) OpenSSL/1.1.1f
Apache API Version 20120211
Server Administrator pr@semtix.cz
Hostname:Port zdravinamiru.cz:0
User/Group apache(48)/48
Max Requests Per Child: 0 - Keep Alive: on - Max Per Connection: 100
Timeouts Connection: 60 - Keep-Alive: 5
Virtual Server Yes
Server Root /etc/httpd
Loaded Modules core mod_so http_core mod_access_compat mod_actions mod_alias mod_allowmethods mod_auth_basic mod_auth_digest mod_authn_anon mod_authn_core mod_authn_dbd mod_authn_dbm mod_authn_file mod_authn_socache mod_authz_core mod_authz_dbd mod_authz_dbm mod_authz_groupfile mod_authz_host mod_authz_owner mod_authz_user mod_autoindex mod_brotli mod_cache mod_cache_disk mod_cache_socache mod_data mod_dbd mod_deflate mod_dir mod_dumpio mod_echo mod_env mod_expires mod_ext_filter mod_filter mod_headers mod_include mod_info mod_log_config mod_logio mod_macro mod_mime_magic mod_mime mod_negotiation mod_remoteip mod_reqtimeout mod_request mod_rewrite mod_setenvif mod_slotmem_plain mod_slotmem_shm mod_socache_dbm mod_socache_memcache mod_socache_redis mod_socache_shmcb mod_status mod_substitute mod_suexec mod_unique_id mod_unixd mod_userdir mod_version mod_vhost_alias mod_watchdog mod_dav mod_dav_fs mod_dav_lock mod_lua event mod_proxy mod_lbmethod_bybusyness mod_lbmethod_byrequests mod_lbmethod_bytraffic mod_lbmethod_heartbeat mod_proxy_ajp mod_proxy_balancer mod_proxy_connect mod_proxy_express mod_proxy_fcgi mod_proxy_fdpass mod_proxy_ftp mod_proxy_http mod_proxy_hcheck mod_proxy_scgi mod_proxy_uwsgi mod_proxy_wstunnel mod_ssl mod_systemd mod_cgid mod_http2 mod_security2 mod_proxy_http2 mod_php7
DirectiveLocal ValueMaster Value
engine11
last_modified00
xbithack00

Apache Environment

VariableValue
REDIRECT_UNIQUE_ID X2jEB5ifSffKVXkESVOFzAAAAMY
REDIRECT_PERL5LIB /usr/share/awstats/lib:/usr/share/awstats/plugins
REDIRECT_W3TC_SSL _ssl
REDIRECT_W3TC_ENC _gzip
REDIRECT_HTTPS on
REDIRECT_SSL_TLS_SNI www.zdravinamiru.cz
REDIRECT_STATUS 200
UNIQUE_ID X2jEB5ifSffKVXkESVOFzAAAAMY
PERL5LIB /usr/share/awstats/lib:/usr/share/awstats/plugins
W3TC_SSL _ssl
W3TC_ENC _gzip
HTTPS on
SSL_TLS_SNI www.zdravinamiru.cz
HTTP_HOST www.zdravinamiru.cz
HTTP_USER_AGENT Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
HTTP_ACCEPT */*
HTTP_ACCEPT_ENCODING deflate, gzip
HTTP_COOKIE PHPSESSID=k3l3h597sr86anuk08levtp8jl;
PATH /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
SERVER_SIGNATURE no value
SERVER_SOFTWARE Apache/2.4.43 (codeit) OpenSSL/1.1.1f
SERVER_NAME www.zdravinamiru.cz
SERVER_ADDR 10.0.0.6
SERVER_PORT 443
REMOTE_ADDR 176.9.146.74
DOCUMENT_ROOT /www/zdravinamiru.cz
REQUEST_SCHEME https
CONTEXT_PREFIX no value
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT /www/zdravinamiru.cz
SERVER_ADMIN pr@semtix.cz
SCRIPT_FILENAME /www/zdravinamiru.cz/index.php
REMOTE_PORT 44398
REDIRECT_URL /darkfield/jak-probiha-vysetreni/
GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1
SERVER_PROTOCOL HTTP/1.1
REQUEST_METHOD GET
QUERY_STRING no value
REQUEST_URI /darkfield/jak-probiha-vysetreni/
SCRIPT_NAME /index.php

HTTP Headers Information

HTTP Request Headers
HTTP Request GET /darkfield/jak-probiha-vysetreni/ HTTP/1.1
Host www.zdravinamiru.cz
User-Agent Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
Accept */*
Accept-Encoding deflate, gzip
Cookie PHPSESSID=k3l3h597sr86anuk08levtp8jl;
HTTP Response Headers
Vary Accept-Encoding, Accept-Encoding
Expires Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate
Pragma no-cache
Link <https://www.zdravinamiru.cz/wp-json/>; rel="https://api.w.org/"
Link <https://www.zdravinamiru.cz/?p=68>; rel=shortlink

apcu

APCu Support Enabled
Version 5.1.18
APCu Debugging Disabled
MMAP Support Enabled
MMAP File Mask /tmp/apc.XXXXXX
Serialization Support php, igbinary
Build Date Oct 28 2019 07:18:26
DirectiveLocal ValueMaster Value
apc.coredump_unmapOffOff
apc.enable_cliOffOff
apc.enabledOnOn
apc.entries_hint40964096
apc.gc_ttl36003600
apc.mmap_file_mask/tmp/apc.XXXXXX/tmp/apc.XXXXXX
apc.preload_pathno valueno value
apc.serializerphpphp
apc.shm_segments11
apc.shm_size32M32M
apc.slam_defenseOffOff
apc.smart00
apc.ttl00
apc.use_request_timeOnOn

bcmath

BCMath support enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
bcmath.scale00

bz2

BZip2 Support Enabled
Stream Wrapper support compress.bzip2://
Stream Filter support bzip2.decompress, bzip2.compress
BZip2 Version 1.0.6, 6-Sept-2010

calendar

Calendar support enabled

Core

PHP Version 7.3.16
DirectiveLocal ValueMaster Value
allow_url_fopenOnOn
allow_url_includeOffOff
arg_separator.input&&
arg_separator.output&&
auto_append_file/www/global/semtix_firewall_end.php/www/global/semtix_firewall_end.php
auto_globals_jitOnOn
auto_prepend_file/www/global/semtix_firewall.php/www/global/semtix_firewall.php
browscapno valueno value
default_charsetUTF-8UTF-8
default_mimetypetext/htmltext/html
disable_classesno valueno value
disable_functionsno valueno value
display_errorsOffOff
display_startup_errorsOffOff
doc_rootno valueno value
docref_extno valueno value
docref_rootno valueno value
enable_dlOffOff
enable_post_data_readingOnOn
error_append_stringno valueno value
error_log/var/log/wp/php.log/var/log/wp/php.log
error_prepend_stringno valueno value
error_reporting327671
expose_phpOffOff
extension_dir/usr/lib64/php-zts/modules/usr/lib64/php-zts/modules
file_uploadsOnOn
hard_timeout22
highlight.comment#FF8000#FF8000
highlight.default#0000BB#0000BB
highlight.html#000000#000000
highlight.keyword#007700#007700
highlight.string#DD0000#DD0000
html_errorsOnOn
ignore_repeated_errorsOnOn
ignore_repeated_sourceOffOff
ignore_user_abortOffOff
implicit_flushOffOff
include_path.:/usr/share/pear:/usr/share/php.:/usr/share/pear:/usr/share/php
input_encodingno valueno value
internal_encodingno valueno value
log_errorsOnOn
log_errors_max_len10241024
mail.add_x_headerOffOff
mail.force_extra_parametersno valueno value
mail.logno valueno value
max_execution_time3030
max_file_uploads2020
max_input_nesting_level6464
max_input_time6060
max_input_vars10001000
memory_limit256M256M
open_basedir/www/zdravinamiru.cz:/www/global:/tmp:/tmp/phpno value
output_buffering40964096
output_encodingno valueno value
output_handlerno valueno value
post_max_size64M64M
precision1414
realpath_cache_size4096K4096K
realpath_cache_ttl120120
register_argc_argvOffOff
report_memleaksOnOn
report_zend_debugOnOn
request_orderGPGP
sendmail_fromno valueno value
sendmail_path/usr/sbin/sendmail -t -i/usr/sbin/sendmail -t -i
serialize_precision-1-1
short_open_tagOnOn
SMTPlocalhostlocalhost
smtp_port2525
sys_temp_dirno valueno value
syslog.facilityLOG_USERLOG_USER
syslog.filterno-ctrlno-ctrl
syslog.identphpphp
track_errorsOffOff
unserialize_callback_funcno valueno value
upload_max_filesize64M64M
upload_tmp_dirno valueno value
user_dirno valueno value
user_ini.cache_ttl300300
user_ini.filename.user.ini.user.ini
variables_orderGPCSGPCS
xmlrpc_error_number00
xmlrpc_errorsOffOff
zend.assertions-1-1
zend.detect_unicodeOnOn
zend.enable_gcOnOn
zend.multibyteOffOff
zend.script_encodingno valueno value
zend.signal_checkOffOff

ctype

ctype functions enabled

curl

cURL support enabled
cURL Information 7.29.0
Age 3
Features
AsynchDNS Yes
CharConv No
Debug No
GSS-Negotiate Yes
IDN Yes
IPv6 Yes
krb4 No
Largefile Yes
libz Yes
NTLM Yes
NTLMWB Yes
SPNEGO No
SSL Yes
SSPI No
TLS-SRP No
Protocols dict, file, ftp, ftps, gopher, http, https, imap, imaps, ldap, ldaps, pop3, pop3s, rtsp, scp, sftp, smtp, smtps, telnet, tftp
Host x86_64-redhat-linux-gnu
SSL Version NSS/3.44
ZLib Version 1.2.7
libSSH Version libssh2/1.8.0
DirectiveLocal ValueMaster Value
curl.cainfono valueno value

date

date/time support enabled
timelib version 2018.03
"Olson" Timezone Database Version 0.system
Timezone Database internal
Default timezone UTC
DirectiveLocal ValueMaster Value
date.default_latitude31.766731.7667
date.default_longitude35.233335.2333
date.sunrise_zenith90.58333390.583333
date.sunset_zenith90.58333390.583333
date.timezoneno valueno value

dom

DOM/XML enabled
DOM/XML API Version 20031129
libxml Version 2.9.1
HTML Support enabled
XPath Support enabled
XPointer Support enabled
Schema Support enabled
RelaxNG Support enabled

exif

EXIF Support enabled
Supported EXIF Version 0220
Supported filetypes JPEG, TIFF
Multibyte decoding support using mbstring enabled
Extended EXIF tag formats Canon, Casio, Fujifilm, Nikon, Olympus, Samsung, Panasonic, DJI, Sony, Pentax, Minolta, Sigma, Foveon, Kyocera, Ricoh, AGFA, Epson
DirectiveLocal ValueMaster Value
exif.decode_jis_intelJISJIS
exif.decode_jis_motorolaJISJIS
exif.decode_unicode_intelUCS-2LEUCS-2LE
exif.decode_unicode_motorolaUCS-2BEUCS-2BE
exif.encode_jisno valueno value
exif.encode_unicodeISO-8859-15ISO-8859-15

fileinfo

fileinfo support enabled
libmagic 533

filter

Input Validation and Filtering enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
filter.defaultunsafe_rawunsafe_raw
filter.default_flagsno valueno value

ftp

FTP support enabled
FTPS support enabled

gd

GD Support enabled
GD headers Version 2.2.5
GD library Version 2.3.0
FreeType Support enabled
FreeType Linkage with freetype
FreeType Version 2.8.0
GIF Read Support enabled
GIF Create Support enabled
JPEG Support enabled
libJPEG Version 6b
PNG Support enabled
libPNG Version 1.5.13
WBMP Support enabled
XPM Support enabled
libXpm Version 30411
XBM Support enabled
WebP Support enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
gd.jpeg_ignore_warning11

geoip

geoip supportenabled
geoip extension version 1.1.1
geoip library version 1005000
DirectiveLocal ValueMaster Value
geoip.custom_directoryno valueno value

gettext

GetText Support enabled

hash

hash support enabled
Hashing Engines md2 md4 md5 sha1 sha224 sha256 sha384 sha512/224 sha512/256 sha512 sha3-224 sha3-256 sha3-384 sha3-512 ripemd128 ripemd160 ripemd256 ripemd320 whirlpool tiger128,3 tiger160,3 tiger192,3 tiger128,4 tiger160,4 tiger192,4 snefru snefru256 gost gost-crypto adler32 crc32 crc32b fnv132 fnv1a32 fnv164 fnv1a64 joaat haval128,3 haval160,3 haval192,3 haval224,3 haval256,3 haval128,4 haval160,4 haval192,4 haval224,4 haval256,4 haval128,5 haval160,5 haval192,5 haval224,5 haval256,5
MHASH support Enabled
MHASH API Version Emulated Support

iconv

iconv support enabled
iconv implementation glibc
iconv library version 2.17
DirectiveLocal ValueMaster Value
iconv.input_encodingno valueno value
iconv.internal_encodingno valueno value
iconv.output_encodingno valueno value

igbinary

igbinary support enabled
igbinary version 3.1.2
igbinary APCu serializer ABI 0
igbinary session support yes
DirectiveLocal ValueMaster Value
igbinary.compact_stringsOnOn

imagick

imagick moduleenabled
imagick module version 3.4.4
imagick classes Imagick, ImagickDraw, ImagickPixel, ImagickPixelIterator, ImagickKernel
Imagick compiled with ImageMagick version ImageMagick 6.9.10-96 Q16 x86_64 2020-02-24 https://imagemagick.org
Imagick using ImageMagick library version ImageMagick 6.9.11-2 Q16 x86_64 2020-03-23 https://imagemagick.org
ImageMagick copyright © 1999-2020 ImageMagick Studio LLC
ImageMagick release date 2020-03-23
ImageMagick number of supported formats: 242
ImageMagick supported formats 3FR, 3G2, 3GP, AAI, AI, ART, ARW, AVI, AVS, BGR, BGRA, BGRO, BIE, BMP, BMP2, BMP3, BRF, CAL, CALS, CANVAS, CAPTION, CIN, CIP, CLIP, CMYK, CMYKA, CR2, CR3, CRW, CUR, CUT, DATA, DCM, DCR, DCX, DDS, DFONT, DNG, DOT, DPX, DXT1, DXT5, EPDF, EPI, EPS, EPS2, EPS3, EPSF, EPSI, EPT, EPT2, EPT3, ERF, EXR, FAX, FILE, FITS, FRACTAL, FTP, FTS, G3, G4, GIF, GIF87, GRADIENT, GRAY, GRAYA, GROUP4, GV, H, HALD, HDR, HISTOGRAM, HRZ, HTM, HTML, HTTP, HTTPS, ICB, ICO, ICON, IIQ, INFO, INLINE, IPL, ISOBRL, ISOBRL6, J2C, J2K, JBG, JBIG, JNG, JNX, JP2, JPC, JPE, JPEG, JPG, JPM, JPS, JPT, JSON, K25, KDC, LABEL, M2V, M4V, MAC, MAGICK, MAP, MASK, MAT, MATTE, MEF, MIFF, MKV, MNG, MONO, MOV, MP4, MPC, MPEG, MPG, MRW, MSL, MSVG, MTV, MVG, NEF, NRW, NULL, ORF, OTB, OTF, PAL, PALM, PAM, PANGO, PATTERN, PBM, PCD, PCDS, PCL, PCT, PCX, PDB, PDF, PDFA, PEF, PES, PFA, PFB, PFM, PGM, PGX, PICON, PICT, PIX, PJPEG, PLASMA, PNG, PNG00, PNG24, PNG32, PNG48, PNG64, PNG8, PNM, POCKETMOD, PPM, PREVIEW, PS, PS2, PS3, PSB, PSD, PTIF, PWP, RADIAL-GRADIENT, RAF, RAS, RAW, RGB, RGBA, RGBO, RGF, RLA, RLE, RMF, RW2, SCR, SCT, SFW, SGI, SHTML, SIX, SIXEL, SPARSE-COLOR, SR2, SRF, STEGANO, SUN, SVG, SVGZ, TEXT, TGA, THUMBNAIL, TIFF, TIFF64, TILE, TIM, TTC, TTF, TXT, UBRL, UBRL6, UIL, UYVY, VDA, VICAR, VID, VIFF, VIPS, VST, WBMP, WEBP, WMF, WMV, WMZ, WPG, X, X3F, XBM, XC, XCF, XPM, XPS, XV, XWD, YCbCr, YCbCrA, YUV
DirectiveLocal ValueMaster Value
imagick.locale_fix00
imagick.progress_monitor00
imagick.skip_version_check11

intl

Internationalization supportenabled
ICU version 62.1
ICU Data version 62.1
ICU TZData version 2018e
ICU Unicode version 11.0
DirectiveLocal ValueMaster Value
intl.default_localeno valueno value
intl.error_level00
intl.use_exceptions00

json

json support enabled
json version 1.7.0

libxml

libXML support active
libXML Compiled Version 2.9.1
libXML Loaded Version 20901
libXML streams enabled

mbstring

Multibyte Support enabled
Multibyte string engine libmbfl
HTTP input encoding translation disabled
libmbfl version 1.3.2
oniguruma version 6.9.4
mbstring extension makes use of "streamable kanji code filter and converter", which is distributed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.
Multibyte (japanese) regex support enabled
Multibyte regex (oniguruma) version 6.9.4
DirectiveLocal ValueMaster Value
mbstring.detect_orderno valueno value
mbstring.encoding_translationOffOff
mbstring.func_overload00
mbstring.http_inputno valueno value
mbstring.http_outputno valueno value
mbstring.http_output_conv_mimetypes^(text/|application/xhtml\+xml)^(text/|application/xhtml\+xml)
mbstring.internal_encodingno valueno value
mbstring.languageneutralneutral
mbstring.regex_stack_limit100000100000
mbstring.strict_detectionOffOff
mbstring.substitute_characterno valueno value

mcrypt

mcrypt supportenabled
mcrypt_filter supportenabled
Version 2.5.8
Api No 20021217
Supported ciphers cast-128 gost rijndael-128 twofish arcfour cast-256 loki97 rijndael-192 saferplus wake blowfish-compat des rijndael-256 serpent xtea blowfish enigma rc2 tripledes
Supported modes cbc cfb ctr ecb ncfb nofb ofb stream
DirectiveLocal ValueMaster Value
mcrypt.algorithms_dirno valueno value
mcrypt.modes_dirno valueno value

memcached

memcached supportenabled
Version 3.1.5
libmemcached version 1.0.18
SASL support yes
Session support yes
igbinary support yes
json support yes
msgpack support yes
DirectiveLocal ValueMaster Value
memcached.compression_factor1.31.3
memcached.compression_threshold20002000
memcached.compression_typefastlzfastlz
memcached.default_binary_protocolOffOff
memcached.default_connect_timeout00
memcached.default_consistent_hashOffOff
memcached.serializerigbinaryigbinary
memcached.sess_binary_protocolOnOn
memcached.sess_connect_timeout00
memcached.sess_consistent_hashOnOn
memcached.sess_consistent_hash_typeketamaketama
memcached.sess_lock_expire00
memcached.sess_lock_max_waitnot setnot set
memcached.sess_lock_retries55
memcached.sess_lock_waitnot setnot set
memcached.sess_lock_wait_max150150
memcached.sess_lock_wait_min150150
memcached.sess_lockingOffOff
memcached.sess_number_of_replicas00
memcached.sess_persistentOffOff
memcached.sess_prefixmemc.sess.key.memc.sess.key.
memcached.sess_randomize_replica_readOffOff
memcached.sess_remove_failed_serversOffOff
memcached.sess_sasl_passwordno valueno value
memcached.sess_sasl_usernameno valueno value
memcached.sess_server_failure_limit00
memcached.store_retry_count22

msgpack

MessagePack Support enabled
Session Support enabled
extension Version 2.1.0
header Version 3.2.0
DirectiveLocal ValueMaster Value
msgpack.error_displayOnOn
msgpack.illegal_key_insertOffOff
msgpack.php_onlyOnOn
msgpack.use_str8_serializationOnOn

mysqli

MysqlI Supportenabled
Client API library version mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: 7cc7cc96e675f6d72e5cf0f267f48e167c2abb23 $
Active Persistent Links 0
Inactive Persistent Links 0
Active Links 1
DirectiveLocal ValueMaster Value
mysqli.allow_local_infileOffOff
mysqli.allow_persistentOnOn
mysqli.default_hostno valueno value
mysqli.default_port33063306
mysqli.default_pwno valueno value
mysqli.default_socket/var/lib/mysql/mysql.sock/var/lib/mysql/mysql.sock
mysqli.default_userno valueno value
mysqli.max_linksUnlimitedUnlimited
mysqli.max_persistentUnlimitedUnlimited
mysqli.reconnectOffOff
mysqli.rollback_on_cached_plinkOffOff

mysqlnd

mysqlndenabled
Version mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: 7cc7cc96e675f6d72e5cf0f267f48e167c2abb23 $
Compression supported
core SSL supported
extended SSL supported
Command buffer size 4096
Read buffer size 32768
Read timeout 86400
Collecting statistics Yes
Collecting memory statistics No
Tracing n/a
Loaded plugins mysqlnd,debug_trace,auth_plugin_mysql_native_password,auth_plugin_mysql_clear_password,auth_plugin_sha256_password
API Extensions mysqli,pdo_mysql
mysqlnd statistics
bytes_sent 2724740
bytes_received 47122231
packets_sent 23962
packets_received 216916
protocol_overhead_in 867664
protocol_overhead_out 95848
bytes_received_ok_packet 0
bytes_received_eof_packet 0
bytes_received_rset_header_packet 87417
bytes_received_rset_field_meta_packet 0
bytes_received_rset_row_packet 70917
bytes_received_prepare_response_packet 5420158
bytes_received_change_user_packet 41440923
packets_sent_command 11484
packets_received_ok 0
packets_received_eof 0
packets_received_rset_header 9713
packets_received_rset_field_meta 0
packets_received_rset_row 10757
packets_received_prepare_response 66890
packets_received_change_user 128329
result_set_queries 9713
non_result_set_queries 1038
no_index_used 2576
bad_index_used 0
slow_queries 0
buffered_sets 9713
unbuffered_sets 0
ps_buffered_sets 0
ps_unbuffered_sets 0
flushed_normal_sets 0
flushed_ps_sets 0
ps_prepared_never_executed 0
ps_prepared_once_executed 0
rows_fetched_from_server_normal 118616
rows_fetched_from_server_ps 0
rows_buffered_from_client_normal 118616
rows_buffered_from_client_ps 0
rows_fetched_from_client_normal_buffered 118616
rows_fetched_from_client_normal_unbuffered 0
rows_fetched_from_client_ps_buffered 0
rows_fetched_from_client_ps_unbuffered 0
rows_fetched_from_client_ps_cursor 0
rows_affected_normal 147
rows_affected_ps 0
rows_skipped_normal 118616
rows_skipped_ps 0
copy_on_write_saved 0
copy_on_write_performed 0
command_buffer_too_small 36
connect_success 497
connect_failure 0
connection_reused 0
reconnect 0
pconnect_success 233
active_connections 18446744073709551125
active_persistent_connections 18446744073709551389
explicit_close 494
implicit_close 0
disconnect_close 0
in_middle_of_command_close 0
explicit_free_result 9711
implicit_free_result 0
explicit_stmt_close 0
implicit_stmt_close 0
mem_emalloc_count 0
mem_emalloc_amount 0
mem_ecalloc_count 0
mem_ecalloc_amount 0
mem_erealloc_count 0
mem_erealloc_amount 0
mem_efree_count 0
mem_efree_amount 0
mem_malloc_count 0
mem_malloc_amount 0
mem_calloc_count 0
mem_calloc_amount 0
mem_realloc_count 0
mem_realloc_amount 0
mem_free_count 0
mem_free_amount 0
mem_estrndup_count 0
mem_strndup_count 0
mem_estrdup_count 0
mem_strdup_count 0
mem_edupl_count 0
mem_dupl_count 0
proto_text_fetched_null 0
proto_text_fetched_bit 0
proto_text_fetched_tinyint 3444
proto_text_fetched_short 0
proto_text_fetched_int24 0
proto_text_fetched_int 13808
proto_text_fetched_bigint 185846
proto_text_fetched_decimal 26
proto_text_fetched_float 0
proto_text_fetched_double 0
proto_text_fetched_date 0
proto_text_fetched_year 0
proto_text_fetched_time 0
proto_text_fetched_datetime 22908
proto_text_fetched_timestamp 26
proto_text_fetched_string 232501
proto_text_fetched_blob 0
proto_text_fetched_enum 104622
proto_text_fetched_set 0
proto_text_fetched_geometry 0
proto_text_fetched_other 0
proto_binary_fetched_null 0
proto_binary_fetched_bit 0
proto_binary_fetched_tinyint 0
proto_binary_fetched_short 0
proto_binary_fetched_int24 0
proto_binary_fetched_int 0
proto_binary_fetched_bigint 0
proto_binary_fetched_decimal 0
proto_binary_fetched_float 0
proto_binary_fetched_double 0
proto_binary_fetched_date 0
proto_binary_fetched_year 0
proto_binary_fetched_time 0
proto_binary_fetched_datetime 0
proto_binary_fetched_timestamp 0
proto_binary_fetched_string 0
proto_binary_fetched_json 0
proto_binary_fetched_blob 0
proto_binary_fetched_enum 0
proto_binary_fetched_set 0
proto_binary_fetched_geometry 0
proto_binary_fetched_other 0
init_command_executed_count 0
init_command_failed_count 0
com_quit 494
com_init_db 233
com_query 10757
com_field_list 0
com_create_db 0
com_drop_db 0
com_refresh 0
com_shutdown 0
com_statistics 0
com_process_info 0
com_connect 0
com_process_kill 0
com_debug 0
com_ping 0
com_time 0
com_delayed_insert 0
com_change_user 0
com_binlog_dump 0
com_table_dump 0
com_connect_out 0
com_register_slave 0
com_stmt_prepare 0
com_stmt_execute 0
com_stmt_send_long_data 0
com_stmt_close 0
com_stmt_reset 0
com_stmt_set_option 0
com_stmt_fetch 0
com_deamon 0
bytes_received_real_data_normal 40339865
bytes_received_real_data_ps 0

openssl

OpenSSL support enabled
OpenSSL Library Version OpenSSL 1.0.2k-fips 26 Jan 2017
OpenSSL Header Version OpenSSL 1.0.2k 26 Jan 2017
Openssl default config /etc/pki/tls/openssl.cnf
DirectiveLocal ValueMaster Value
openssl.cafileno valueno value
openssl.capathno valueno value

pcre

PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) Support enabled
PCRE Library Version 10.32 2018-09-10
PCRE Unicode Version 11.0.0
PCRE JIT Support enabled
PCRE JIT Target x86 64bit (little endian + unaligned)
DirectiveLocal ValueMaster Value
pcre.backtrack_limit41943041000000
pcre.jit00
pcre.recursion_limit4194304100000

PDO

PDO supportenabled
PDO drivers mysql, sqlite

pdo_mysql

PDO Driver for MySQLenabled
Client API version mysqlnd 5.0.12-dev - 20150407 - $Id: 7cc7cc96e675f6d72e5cf0f267f48e167c2abb23 $
DirectiveLocal ValueMaster Value
pdo_mysql.default_socket/var/lib/mysql/mysql.sock/var/lib/mysql/mysql.sock

pdo_sqlite

PDO Driver for SQLite 3.xenabled
SQLite Library 3.7.17

Phar

Phar: PHP Archive supportenabled
Phar API version 1.1.1
Phar-based phar archives enabled
Tar-based phar archives enabled
ZIP-based phar archives enabled
gzip compression enabled
bzip2 compression enabled
Native OpenSSL support enabled
Phar based on pear/PHP_Archive, original concept by Davey Shafik.
Phar fully realized by Gregory Beaver and Marcus Boerger.
Portions of tar implementation Copyright (c) 2003-2009 Tim Kientzle.
DirectiveLocal ValueMaster Value
phar.cache_listno valueno value
phar.readonlyOnOn
phar.require_hashOnOn

Reflection

Reflection enabled

session

Session Support enabled
Registered save handlers files user memcached
Registered serializer handlers php_serialize php php_binary wddx igbinary msgpack
DirectiveLocal ValueMaster Value
session.auto_startOnOn
session.cache_expire180180
session.cache_limiternocachenocache
session.cookie_domainno valueno value
session.cookie_httponlyno valueno value
session.cookie_lifetime00
session.cookie_path//
session.cookie_samesiteno valueno value
session.cookie_secure00
session.gc_divisor10001000
session.gc_maxlifetime14401440
session.gc_probability11
session.lazy_writeOffOff
session.namePHPSESSIDPHPSESSID
session.referer_checkno valueno value
session.save_handlermemcachedmemcached
session.save_path127.0.0.1:11211127.0.0.1:11211
session.serialize_handlerphpphp
session.sid_bits_per_character55
session.sid_length2626
session.upload_progress.cleanupOnOn
session.upload_progress.enabledOnOn
session.upload_progress.freq1%1%
session.upload_progress.min_freq11
session.upload_progress.namePHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESSPHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS
session.upload_progress.prefixupload_progress_upload_progress_
session.use_cookies11
session.use_only_cookies11
session.use_strict_mode00
session.use_trans_sid00

SimpleXML

SimpleXML support enabled
Schema support enabled

soap

Soap Client enabled
Soap Server enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
soap.wsdl_cache11
soap.wsdl_cache_dir/tmp/tmp
soap.wsdl_cache_enabled11
soap.wsdl_cache_limit55
soap.wsdl_cache_ttl8640086400

sockets

Sockets Support enabled

SPL

SPL supportenabled
Interfaces OuterIterator, RecursiveIterator, SeekableIterator, SplObserver, SplSubject
Classes AppendIterator, ArrayIterator, ArrayObject, BadFunctionCallException, BadMethodCallException, CachingIterator, CallbackFilterIterator, DirectoryIterator, DomainException, EmptyIterator, FilesystemIterator, FilterIterator, GlobIterator, InfiniteIterator, InvalidArgumentException, IteratorIterator, LengthException, LimitIterator, LogicException, MultipleIterator, NoRewindIterator, OutOfBoundsException, OutOfRangeException, OverflowException, ParentIterator, RangeException, RecursiveArrayIterator, RecursiveCachingIterator, RecursiveCallbackFilterIterator, RecursiveDirectoryIterator, RecursiveFilterIterator, RecursiveIteratorIterator, RecursiveRegexIterator, RecursiveTreeIterator, RegexIterator, RuntimeException, SplDoublyLinkedList, SplFileInfo, SplFileObject, SplFixedArray, SplHeap, SplMinHeap, SplMaxHeap, SplObjectStorage, SplPriorityQueue, SplQueue, SplStack, SplTempFileObject, UnderflowException, UnexpectedValueException

sqlite3

SQLite3 supportenabled
SQLite Library 3.7.17
DirectiveLocal ValueMaster Value
sqlite3.extension_dirno valueno value

standard

Dynamic Library Support enabled
Path to sendmail /usr/sbin/sendmail -t -i
DirectiveLocal ValueMaster Value
assert.active11
assert.bail00
assert.callbackno valueno value
assert.exception00
assert.quiet_eval00
assert.warning11
auto_detect_line_endings00
default_socket_timeout6060
fromno valueno value
session.trans_sid_hostsno valueno value
session.trans_sid_tagsa=href,area=href,frame=src,form=a=href,area=href,frame=src,form=
url_rewriter.hostsno valueno value
url_rewriter.tagsform=form=
user_agentno valueno value

tokenizer

Tokenizer Support enabled

wddx

WDDX Supportenabled
WDDX Session Serializer enabled

xml

XML Support active
XML Namespace Support active
libxml2 Version 2.9.1

xmlreader

XMLReader enabled

xmlwriter

XMLWriter enabled

xsl

XSL enabled
libxslt Version 1.1.28
libxslt compiled against libxml Version 2.9.1
EXSLT enabled
libexslt Version 1.1.28

Zend OPcache

Opcode Caching Up and Running
Optimization Enabled
SHM Cache Enabled
File Cache Disabled
Startup OK
Shared memory model mmap
Cache hits 371169
Cache misses 805612
Used memory 134217728
Free memory 0
Wasted memory 0
Interned Strings Used memory 6290040
Interned Strings Free memory 992
Cached scripts 3174
Cached keys 3500
Max keys 7963
OOM restarts 0
Hash keys restarts 0
Manual restarts 0
DirectiveLocal ValueMaster Value
opcache.blacklist_filename/etc/php-zts.d/opcache*.blacklist/etc/php-zts.d/opcache*.blacklist
opcache.consistency_checks00
opcache.dups_fixOffOff
opcache.enableOnOn
opcache.enable_cliOffOff
opcache.enable_file_overrideOffOff
opcache.error_logno valueno value
opcache.file_cacheno valueno value
opcache.file_cache_consistency_checks11
opcache.file_cache_only00
opcache.file_update_protection22
opcache.force_restart_timeout180180
opcache.huge_code_pagesOffOff
opcache.interned_strings_buffer88
opcache.lockfile_path/tmp/tmp
opcache.log_verbosity_level11
opcache.max_accelerated_files40004000
opcache.max_file_size00
opcache.max_wasted_percentage55
opcache.memory_consumption128128
opcache.opt_debug_level00
opcache.optimization_level0x7FFEBFFF0x7FFEBFFF
opcache.preferred_memory_modelno valueno value
opcache.protect_memory00
opcache.restrict_apino valueno value
opcache.revalidate_freq22
opcache.revalidate_pathOffOff
opcache.save_comments11
opcache.use_cwdOnOn
opcache.validate_permissionOffOff
opcache.validate_rootOffOff
opcache.validate_timestampsOnOn

zip

Zip enabled
Zip version 1.18.2
Libzip headers version 1.6.1
Libzip library version 1.6.1

zlib

ZLib Supportenabled
Stream Wrapper compress.zlib://
Stream Filter zlib.inflate, zlib.deflate
Compiled Version 1.2.7
Linked Version 1.2.7
DirectiveLocal ValueMaster Value
zlib.output_compressionOffOff
zlib.output_compression_level-1-1
zlib.output_handlerno valueno value

Additional Modules

Module Name

Environment

VariableValue
LANG C
PATH /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
NOTIFY_SOCKET /run/systemd/notify

PHP Variables

VariableValue
$_COOKIE['PHPSESSID']k3l3h597sr86anuk08levtp8jl
$_SERVER['SERVER_SOFTWARE']Apache/2.4.43 (codeit) OpenSSL/1.1.1f
$_SERVER['REQUEST_URI']/darkfield/jak-probiha-vysetreni/
$_SERVER['REDIRECT_UNIQUE_ID']X2jEB5ifSffKVXkESVOFzAAAAMY
$_SERVER['REDIRECT_PERL5LIB']/usr/share/awstats/lib:/usr/share/awstats/plugins
$_SERVER['REDIRECT_W3TC_SSL']_ssl
$_SERVER['REDIRECT_W3TC_ENC']_gzip
$_SERVER['REDIRECT_HTTPS']on
$_SERVER['REDIRECT_SSL_TLS_SNI']www.zdravinamiru.cz
$_SERVER['REDIRECT_STATUS']200
$_SERVER['UNIQUE_ID']X2jEB5ifSffKVXkESVOFzAAAAMY
$_SERVER['PERL5LIB']/usr/share/awstats/lib:/usr/share/awstats/plugins
$_SERVER['W3TC_SSL']_ssl
$_SERVER['W3TC_ENC']_gzip
$_SERVER['HTTPS']on
$_SERVER['SSL_TLS_SNI']www.zdravinamiru.cz
$_SERVER['HTTP_HOST']www.zdravinamiru.cz
$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
$_SERVER['HTTP_ACCEPT']*/*
$_SERVER['HTTP_ACCEPT_ENCODING']deflate, gzip
$_SERVER['HTTP_COOKIE']PHPSESSID=k3l3h597sr86anuk08levtp8jl;
$_SERVER['PATH']/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
$_SERVER['SERVER_SIGNATURE']no value
$_SERVER['SERVER_NAME']www.zdravinamiru.cz
$_SERVER['SERVER_ADDR']10.0.0.6
$_SERVER['SERVER_PORT']443
$_SERVER['REMOTE_ADDR']176.9.146.74
$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']/www/zdravinamiru.cz
$_SERVER['REQUEST_SCHEME']https
$_SERVER['CONTEXT_PREFIX']no value
$_SERVER['CONTEXT_DOCUMENT_ROOT']/www/zdravinamiru.cz
$_SERVER['SERVER_ADMIN']pr@semtix.cz
$_SERVER['SCRIPT_FILENAME']/www/zdravinamiru.cz/index.php
$_SERVER['REMOTE_PORT']44398
$_SERVER['REDIRECT_URL']/darkfield/jak-probiha-vysetreni/
$_SERVER['GATEWAY_INTERFACE']CGI/1.1
$_SERVER['SERVER_PROTOCOL']HTTP/1.1
$_SERVER['REQUEST_METHOD']GET
$_SERVER['QUERY_STRING']no value
$_SERVER['SCRIPT_NAME']/index.php
$_SERVER['PHP_SELF']/index.php
$_SERVER['REQUEST_TIME_FLOAT']1600701447.164
$_SERVER['REQUEST_TIME']1600701447

PHP Credits

PHP Group
Thies C. Arntzen, Stig Bakken, Shane Caraveo, Andi Gutmans, Rasmus Lerdorf, Sam Ruby, Sascha Schumann, Zeev Suraski, Jim Winstead, Andrei Zmievski
Language Design & Concept
Andi Gutmans, Rasmus Lerdorf, Zeev Suraski, Marcus Boerger
PHP Authors
ContributionAuthors
Zend Scripting Language Engine Andi Gutmans, Zeev Suraski, Stanislav Malyshev, Marcus Boerger, Dmitry Stogov, Xinchen Hui, Nikita Popov
Extension Module API Andi Gutmans, Zeev Suraski, Andrei Zmievski
UNIX Build and Modularization Stig Bakken, Sascha Schumann, Jani Taskinen
Windows Support Shane Caraveo, Zeev Suraski, Wez Furlong, Pierre-Alain Joye, Anatol Belski, Kalle Sommer Nielsen
Server API (SAPI) Abstraction Layer Andi Gutmans, Shane Caraveo, Zeev Suraski
Streams Abstraction Layer Wez Furlong, Sara Golemon
PHP Data Objects Layer Wez Furlong, Marcus Boerger, Sterling Hughes, George Schlossnagle, Ilia Alshanetsky
Output Handler Zeev Suraski, Thies C. Arntzen, Marcus Boerger, Michael Wallner
Consistent 64 bit support Anthony Ferrara, Anatol Belski
SAPI Modules
ContributionAuthors
Apache 2.0 Handler Ian Holsman, Justin Erenkrantz (based on Apache 2.0 Filter code)
CGI / FastCGI Rasmus Lerdorf, Stig Bakken, Shane Caraveo, Dmitry Stogov
CLI Edin Kadribasic, Marcus Boerger, Johannes Schlueter, Moriyoshi Koizumi, Xinchen Hui
Embed Edin Kadribasic
FastCGI Process Manager Andrei Nigmatulin, dreamcat4, Antony Dovgal, Jerome Loyet
litespeed George Wang
phpdbg Felipe Pena, Joe Watkins, Bob Weinand
Module Authors
ModuleAuthors
BC Math Andi Gutmans
Bzip2 Sterling Hughes
Calendar Shane Caraveo, Colin Viebrock, Hartmut Holzgraefe, Wez Furlong
COM and .Net Wez Furlong
ctype Hartmut Holzgraefe
cURL Sterling Hughes
Date/Time Support Derick Rethans
DB-LIB (MS SQL, Sybase) Wez Furlong, Frank M. Kromann, Adam Baratz
DBA Sascha Schumann, Marcus Boerger
DOM Christian Stocker, Rob Richards, Marcus Boerger
enchant Pierre-Alain Joye, Ilia Alshanetsky
EXIF Rasmus Lerdorf, Marcus Boerger
fileinfo Ilia Alshanetsky, Pierre Alain Joye, Scott MacVicar, Derick Rethans, Anatol Belski
Firebird driver for PDO Ard Biesheuvel
FTP Stefan Esser, Andrew Skalski
GD imaging Rasmus Lerdorf, Stig Bakken, Jim Winstead, Jouni Ahto, Ilia Alshanetsky, Pierre-Alain Joye, Marcus Boerger
GetText Alex Plotnick
GNU GMP support Stanislav Malyshev
Iconv Rui Hirokawa, Stig Bakken, Moriyoshi Koizumi
IMAP Rex Logan, Mark Musone, Brian Wang, Kaj-Michael Lang, Antoni Pamies Olive, Rasmus Lerdorf, Andrew Skalski, Chuck Hagenbuch, Daniel R Kalowsky
Input Filter Rasmus Lerdorf, Derick Rethans, Pierre-Alain Joye, Ilia Alshanetsky
InterBase Jouni Ahto, Andrew Avdeev, Ard Biesheuvel
Internationalization Ed Batutis, Vladimir Iordanov, Dmitry Lakhtyuk, Stanislav Malyshev, Vadim Savchuk, Kirti Velankar
JSON Jakub Zelenka, Omar Kilani, Scott MacVicar
LDAP Amitay Isaacs, Eric Warnke, Rasmus Lerdorf, Gerrit Thomson, Stig Venaas
LIBXML Christian Stocker, Rob Richards, Marcus Boerger, Wez Furlong, Shane Caraveo
Multibyte String Functions Tsukada Takuya, Rui Hirokawa
MySQL driver for PDO George Schlossnagle, Wez Furlong, Ilia Alshanetsky, Johannes Schlueter
MySQLi Zak Greant, Georg Richter, Andrey Hristov, Ulf Wendel
MySQLnd Andrey Hristov, Ulf Wendel, Georg Richter, Johannes Schlüter
OCI8 Stig Bakken, Thies C. Arntzen, Andy Sautins, David Benson, Maxim Maletsky, Harald Radi, Antony Dovgal, Andi Gutmans, Wez Furlong, Christopher Jones, Oracle Corporation
ODBC driver for PDO Wez Furlong
ODBC Stig Bakken, Andreas Karajannis, Frank M. Kromann, Daniel R. Kalowsky
Opcache Andi Gutmans, Zeev Suraski, Stanislav Malyshev, Dmitry Stogov, Xinchen Hui
OpenSSL Stig Venaas, Wez Furlong, Sascha Kettler, Scott MacVicar
Oracle (OCI) driver for PDO Wez Furlong
pcntl Jason Greene, Arnaud Le Blanc
Perl Compatible Regexps Andrei Zmievski
PHP Archive Gregory Beaver, Marcus Boerger
PHP Data Objects Wez Furlong, Marcus Boerger, Sterling Hughes, George Schlossnagle, Ilia Alshanetsky
PHP hash Sara Golemon, Rasmus Lerdorf, Stefan Esser, Michael Wallner, Scott MacVicar
Posix Kristian Koehntopp
PostgreSQL driver for PDO Edin Kadribasic, Ilia Alshanetsky
PostgreSQL Jouni Ahto, Zeev Suraski, Yasuo Ohgaki, Chris Kings-Lynne
Pspell Vlad Krupin
Readline Thies C. Arntzen
Recode Kristian Koehntopp
Reflection Marcus Boerger, Timm Friebe, George Schlossnagle, Andrei Zmievski, Johannes Schlueter
Sessions Sascha Schumann, Andrei Zmievski
Shared Memory Operations Slava Poliakov, Ilia Alshanetsky
SimpleXML Sterling Hughes, Marcus Boerger, Rob Richards
SNMP Rasmus Lerdorf, Harrie Hazewinkel, Mike Jackson, Steven Lawrance, Johann Hanne, Boris Lytochkin
SOAP Brad Lafountain, Shane Caraveo, Dmitry Stogov
Sockets Chris Vandomelen, Sterling Hughes, Daniel Beulshausen, Jason Greene
Sodium Frank Denis
SPL Marcus Boerger, Etienne Kneuss
SQLite 3.x driver for PDO Wez Furlong
SQLite3 Scott MacVicar, Ilia Alshanetsky, Brad Dewar
System V Message based IPC Wez Furlong
System V Semaphores Tom May
System V Shared Memory Christian Cartus
tidy John Coggeshall, Ilia Alshanetsky
tokenizer Andrei Zmievski, Johannes Schlueter
WDDX Andrei Zmievski
XML Stig Bakken, Thies C. Arntzen, Sterling Hughes
XMLReader Rob Richards
xmlrpc Dan Libby
XMLWriter Rob Richards, Pierre-Alain Joye
XSL Christian Stocker, Rob Richards
Zip Pierre-Alain Joye, Remi Collet
Zlib Rasmus Lerdorf, Stefan Roehrich, Zeev Suraski, Jade Nicoletti, Michael Wallner
PHP Documentation
Authors Mehdi Achour, Friedhelm Betz, Antony Dovgal, Nuno Lopes, Hannes Magnusson, Philip Olson, Georg Richter, Damien Seguy, Jakub Vrana, Adam Harvey
Editor Peter Cowburn
User Note Maintainers Daniel P. Brown, Thiago Henrique Pojda
Other Contributors Previously active authors, editors and other contributors are listed in the manual.
PHP Quality Assurance Team
Ilia Alshanetsky, Joerg Behrens, Antony Dovgal, Stefan Esser, Moriyoshi Koizumi, Magnus Maatta, Sebastian Nohn, Derick Rethans, Melvyn Sopacua, Pierre-Alain Joye, Dmitry Stogov, Felipe Pena, David Soria Parra, Stanislav Malyshev, Julien Pauli, Stephen Zarkos, Anatol Belski, Remi Collet, Ferenc Kovacs
Websites and Infrastructure team
PHP Websites Team Rasmus Lerdorf, Hannes Magnusson, Philip Olson, Lukas Kahwe Smith, Pierre-Alain Joye, Kalle Sommer Nielsen, Peter Cowburn, Adam Harvey, Ferenc Kovacs, Levi Morrison
Event Maintainers Damien Seguy, Daniel P. Brown
Network Infrastructure Daniel P. Brown
Windows Infrastructure Alex Schoenmaker

PHP License

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the PHP License as published by the PHP Group and included in the distribution in the file: LICENSE

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

If you did not receive a copy of the PHP license, or have any questions about PHP licensing, please contact license@php.net.